główna zawartość
artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Rawie Mazowieckiej

adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

tel./fax (0-46) 814 21 76, 814 39 15, 814 26 67
e-mail: rawik@rawik.pl

skrzynka ePUAP: /Rawskie_Wodociagi/SkrytkaESP

nowa strona: www.rawik.pl


Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w miejscowości Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego 70, tel. 0 (46) 814 21 76, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455; REGON 100501130; NIP 835-00-03-635, z kapitałem zakładowym wynoszącym 16 894 500 zł. 

Konto bankowe: PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Maz. nr konta 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057
Dostępne podkategorie:
RODO